Urban State of Mind

  • 5 augustus 2009

URBANJURIST is een juridisch advieskantoor dat zich richt op advisering van de creatieve sector waaronder artiesten, kunstenaars, software ontwikkelaars, audiovisuele productiebedrijven en andere creatieve partijen.

Bij Urbanjurist hoort de statement: ‘De Jurist met een Urban State of Mind’. De letterlijke en oorspronkelijke betekenis van ‘Urban’ is stedelijk. Als je de oorspronkelijke betekenis van ‘Urban’ op deze statement loslaat, beschrijf ik mezelf dus als een jurist wiens mindstate gevormd is door het stedelijke met al haar creatieve uitingen.

Hoe komt deze Urban State of Mind dan tot uiting in de advisering? hoor ik je al vragen. Goede vraag! Om deze vraag te beantwoorden moet ik een kort uitstapje maken naar het stedelijke verschijnsel dat mijn State of Mind voor een belangrijk deel heeft beïnvloed: de Hip Hop cultuur (niet te verwarren met rap).

Hip Hop is in essentie een straatcultuur waarin mensen niet in aanzien stijgen door hun materiële rijkdom maar door de waarde die omstanders hechten aan hun creatieve uitingen. Deze uitingen zijn een belangrijke uitlaatklep voor de (barre) omstandigheden waarin geleefd wordt. De Hip Hop gemeenschap heeft altijd vastgehouden aan de waarde van de op de straathoeken gecreëerde kunstvormen ondanks dat Hip Hop door critici uit gevestigde kunstkringen doodgezwegen en genegeerd werd en wordt. Hierdoor is in de Hip Hop gemeenschap een sterk gevoel van eenheid en respect voor de underdog ontstaan.

Terugkomend van mijn uitstapje beantwoord ik nu de vraag hoe een Urban State of Mind in mijn advisering tot uiting komt. Mijn State of Mind heeft namelijk tot gevolg dat ik zekerstel dat ik mezelf in de geest van Hip Hop (zoals hiervoor beschreven) inzet voor opkomende partijen, naast het feit dat ik ook gevestigde partijen adviseer.

Urbanjurist

Urban Bout