tekst: maak altijd afspraken bij het maken van foto's

Maak altijd afspraken bij het maken van foto’s

  • 23 december 2021

Betaling van een fotograaf betekent niet automatisch dat je ook het auteursrecht op de foto verkrijgt.

Stel je geeft opdracht om foto’s te maken voor je website of bio. Omdat het auteursrecht nog bij de fotograaf berust kan hij/zij op basis van zijn auteursrecht een stokje steken voor verkoop van deze foto als bijvoorbeeld een nft (non fungible token).

Als het auteursrecht niet wordt overgedragen, is er sprake van een licentie. Je hebt dus toestemming van de fotograaf om de foto te gebruiken onder de voorwaarden die de fotograaf daaraan verbindt.

Andersom rust op de foto het portretrecht van de geportretteerde. Het portretrecht is een beperking op het auteursrecht van de fotograaf waardoor ook de fotograaf specifiek toestemming dient te vragen voor gebruik van de foto. 

Check de volgende post voor een voorbeeld van een conflict tussen Jay-Z en zijn fotograaf.

Urban Bout