urbanjurist, auteurschap bij conflicten

The Breakdown: Samenwerken en auteursrecht

  • 12 maart 2021

Het auteursrecht is het alleenrecht van de maker om zijn creatie te exploiteren.

Wie is de maker/auteur?

Om deze vraag te beantwoorden moet eerst duidelijk zijn wat de verstandhouding tussen de samenwerkers is.

De volgende scenario’s kunnen zich voordoen:
Samenwerkers hebben een gelijkwaardige inbreng
Er wordt samengewerkt onder leiding en toezicht (dienstverband)
Het project komt tot stand naar visie en ontwerp van iemand anders

a) Samenwerken met gelijkwaardige inbreng

In deze situatie ontstaat er een gezamenlijk auteursrecht. Besluiten m.b.t. het project kunnen alleen genomen worden als iedereen daarmee akkoord is.
Als je wilt voorkomen dat het project op een dood spoor beland door conflicten kun je het best contractueel het een en ander vastleggen

b) Samenwerken in dienstverband.

De Auteurswet bepaalt dat als er sprake is van een dienstverband/arbeidscontract de werkgever als maker/auteur beschouwd wordt.
Als je dit als werknemer geen gewenst gevolg vindt, zul je dit dus moeten uitonderhandelen in je arbeidsvoorwaarden (als dat überhaupt mogelijk is) of op een andere basis dan dienstverband aan de slag moeten gaan.

c) Samenwerken naar visie en ontwerp van iemand anders.

In dit geval wordt degene onder wiens visie gewerkt wordt als maker/auteur beschouwd. Stel dat je als fotograaf verantwoordelijk bent voor de setting, belichting, compositie enz. maar de daadwerkelijke foto door iemand anders genomen wordt. In dit geval ben je alsnog de auteur/maker en is verder niet relevant wie de foto neemt.

Maar ook hierbij geldt: Misverstanden kun je beter voorkomen dan genezen. Daarom is het goed, en daar komt tie weer, het een en ander contractueel vast te leggen. Op deze manier voorkom je hoofdpijn op een later moment.

Urban Bout