Persbericht: Journalist Kevin Roberson verplicht Powned met behulp van Urbanjurist tot betaling schadevergoeding

  • 27 februari 2017

Powned is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van € 4.420, vermeerderd met wettelijke rente, wegens schending van het auteursrecht van journalist Kevin P. Roberson. Powned heeft zonder voorafgaande toestemming beelden uit een door Roberson gemaakte reportage uitgezonden. Schadeverhogende feiten zijn dat de beelden tevens ongeoorloofd bewerkt zijn en er sprake was van doorverkoop van de beelden aan een derde partij.

Aanleiding voor de rechtszaak

Roberson heeft in 2015 een reportage gemaakt waarin de rol van de, tijdens de Tweede Wereldoorlog, gevallen zwarte soldaten wordt belicht. Powned heeft zonder voorafgaande toestemming een deel van deze reportage gebruikt in haar uitzendingen van 7 mei 2015 en 14 mei 2015. De beelden betreffen een symbolische actie in stilte gedurende de Dodenherdenking op de Dam. Powned stelt zich op het standpunt dat zij gerechtigd is tot het gebruik van de beelden aangezien Roberson de reportage, waaruit de beelden afkomstig zijn, op zijn Facebookpagina heeft geplaatst.

Ondanks dat Roberson Powned heeft verzocht om op het ongeoorloofde handelen in te gaan reageerde Powned niet op zijn verzoeken. Roberson besloot uiteindelijk, na herhaaldelijke verzoeken en verzonden facturen, een rechtsprocedure te starten. Roberson is in de procedure vertegenwoordigd door mr. Urban Bout van kantoor ‘Urbanjurist’.

De auteurswet stelt duidelijke voorwaarden aan het gebruik van (beeld)materiaal op basis van het citaatrecht waar Powned zich op beroept. Zo moet er onder meer sprake zijn van bronvermelding en dient het persoonlijkheidsrecht van de maker gerespecteerd te worden. Het persoonlijkheidsrecht schept een verplichting tot naamsvermelding en er mag voorts geen sprake zijn van wijziging of aantasting van het (beeld)materiaal. Plaatsing van het beeldmateriaal op een Facebookpagina is, gezien het voorgaande dus geen vrijbrief voor media om dit materiaal te gebruiken. Powned is door de rechtbank in het ongelijk gesteld omdat het gebruik van het materiaal aan geen van deze voorwaarden voldeed. Daarbij komt nog dat Powned het logo van Roberson geblurred heeft waarbij de beelden ten opzichte van het geluid bewerkt zijn. Hierdoor lijkt het alsof de jongeren weglopen tijdens het volkslied hetgeen niet heeft plaatsgevonden.

Alhoewel wij op veel punten door de kantonrechter in het gelijk zijn gesteld zijn wij toch gematigd tevreden met de uitspraak. Het belichten van beeldmateriaal waarbij er een onjuiste context wordt aangevoerd is namelijk ook in strijd met het persoonlijkheidsrecht. Ook aan dit laatste aspect heeft Powned zich schuldig gemaakt. Het beeldmateriaal betreft namelijk een eerbetoon aan de gevallen zwarte soldaten van de Tweede Wereldoorlog gedurende de Dodenherdenking op de Dam. Powned licht de beelden in beide uitzendingen onterecht toe als protestactie tegen zwarte piet. Dit laatste punt heeft de Kantonrechter mijns inziens onterecht gepasseerd waarbij er sprake is van een gebrekkige motivering.’

aldus Urban Bout (Urbanjurist)

 

Belang van de uitspraak

Het belang van deze uitspraak is dat creatieve partijen inzien dat het mogelijk is om je recht te halen ook als het gaat om grote mediabedrijven zoals Powned die toch niet verwachten dat er vanuit die hoek een procedure aangespannen wordt. Hier is echter wel voor nodig dat er uit een pot geput kan worden of dat er meer juristen zijn zoals Urban die zichzelf op deze manier inzetten.

Als journalist wil ik dat mijn items in een juiste context besproken worden waarbij er geen misbruik van mijn beelden wordt gemaakt met het doel een eigen agenda te belichten. Ik geef toe dat het niet makkelijk is om een procedure te starten waarbij je een volledige proceskostenveroordeling boven het hoofd hangt indien je in het ongelijk wordt gesteld. Het gaat bij mij echter niet om het geld maar om de hoofdreden dat ik journalist ben geworden : Ik wil een geluid uit de samenleving belichten dat door de mainstream media niet belicht wordt, of juist verkeerd wordt belicht. In dat kader is de discussie over ‘fake news’ zeer relevant.

Aldus Kevin Roberson

—- EINDE PERSBERICHT —-

 

Urban Bout