urbanjurist mr. Wolf

‘Overdracht van rechten’ vermeld in je contract?

  • 10 februari 2021

Stel dan de volgende 3 vragen:

1.Wat wordt er precies overgedragen?

Overdracht is overdracht zou je zeggen, maar let op. Als het gaat om intellectueel eigendom moet altijd gespecificeerd zijn om welke (deel)rechten het precies gaat om van een geldige overdracht te spreken.

2. Is een overdracht echt noodzakelijk of kunnen we hetzelfde bereiken met een licentie?

Afhankelijk van hoe de licentie opgesteld is, kun je als creative meer controle over jouw creatie of visie behouden dan bij een overdracht van rechten mogelijk is.

3. Waaruit bestaat de tegenprestatie voor de overdracht van rechten uit?

Staat deze tegenprestatie in verhouding tot de overdracht van je rechten? Is er bijvoorbeeld sprake van een redelijke vergoeding?

Deze vragen zijn bedoeld om je te prikkelen zodat je antennes gaan werken zodra je een bepaling over overdracht tegenkomt. Er zijn nog veel meer belangrijke vragen te stellen maar als deze post bij 1 persoon al de antennes laat werken, that’s a major win!

Urban Bout