Mijn manager en ik werken in “goed” vertrouwen samen

  • 12 januari 2021

Vertrouwen is de basis van elke samenwerking maar het is altijd goed om na te denken over toekomstige scenario’s.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Wat is redelijk in het geval jullie niet meer op goede voet verder kunnen? Heeft de manager nog een periode recht op een percentage van jouw inkomsten? Zo ja, hoelang loopt die periode door?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hou er ook rekening mee dat het afsluiten van een contract vormvrij is. Ook al is er geen ondertekend contract dan nog kan er uit de dagelijkse gang van zaken een overeenkomst afgeleid worden. Dit kan onder omstandigheden tot gevolg hebben dat je niet zomaar van een manager af komt zonder een beëindigingsafspraak met een eventuele vergoeding te maken.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tot slot is het ook goed om rekening te houden met de periode na de samenwerking. Wat mag er in de publiciteit gebracht worden als de samenwerking op een negatieve manier geëindigd is?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Er zijn vele scenario’s te bedenken waaraan verschillende haken en ogen kleven. Wil je weten waar je juridisch staat? Vraag dan een E-Consult aan (link in bio).
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Urban Bout