Urbanjurist, E-Consult || FAQ

Ik werk als producer met zangers. Hoe werkt dat bij besprekingen met een label?

  • 15 januari 2021

E-CONSULT VRAAG: Ik werk als producer met zangers. Hoe werkt dit bij besprekingen met labels?

De hoofdregel bij samenwerking op een productie is dat er een gezamenlijk auteursrecht ontstaat. Hierdoor kun je alleen afspraken maken met labels als je toestemming hebt van alle partijen die op je productie samengewerkt hebben.

Op het moment dat je weet dat je verder wilt met een track is het dus goed om hier afspraken over vast te leggen zodat je volledig bevoegd besprekingen met verschillende labels kan voeren.

Als de samenwerking met een zanger via een dienstuitwisselingsplatform als Fiverr.com verloopt moet de basis van de samenwerking goed bekeken worden. Het is mogelijk dat de zanger een commerciële licentie op zijn bijdrage verkoopt met daaraan verbonden voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld behoud van publishing rechten. Hierdoor kan het zijn dat je productie minder interessant is voor labels.

Ook is het mogelijk dat er geen verdere voorwaarden door de zanger gesteld worden. Blijkens de algemene voorwaarden van Fiverr wordt er dan uitgegaan van een overdracht van alle aan de prestatie verbonden rechten van de zanger aan de producer. Er zal in dit geval nog wel een daadwerkelijke overdrachtsakte opgemaakt moeten worden om van een geldige overdracht te spreken.

Het is dus belangrijk om de basis van de samenwerking helder te hebben en hierover goede afspraken te maken.

Als je vragen hebt over een samenwerking of je wilt laten adviseren over hoe je het best te werk kan gaan, boek dan een E-Consult (Link in bio).

Urban Bout