Privacystatement

Persoonsgegevens

Aan Urbanjurist worden de volgende persoonsgegevens verstrekt: Namen, emailadressen, telefoonnummers en adressen. Deze gegevens komen binnen middels het contactformulier, de verschillende bestelformulieren of via ontvangen emailberichten.

De door Urbanjurist verkregen gegevens worden onder geen enkele omstandigheid doorverkocht aan derde partijen. De gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de verstrekte opdrachten of, indien hier toestemming voor is gegeven, het versturen van nieuwsbrieven over juridische actualiteiten en de dienstverlening van Urbanjurist.

Nieuwsbrieven

Voor het verzamelen van de met toestemming verkregen gegevens en het versturen van nieuwsbrieven wordt gebruikt gemaakt van Mailchimp. Urbanjurist heeft een verwerkersovereenkomst met Mailchimp zodat de rechten die jij met betrekking tot de door jouw verstrekte persoonsgegevens kan uitoefenen ook door Mailchimp gerespecteerd worden (hierna meer over deze rechten).  Indien Urbanjurist voor het versturen van nieuwsbrieven gebruik maakt van andere partijen dan Mailchimp worden ook met deze partijen verwerkersovereenkomsten getroffen. Meer informatie over de maatregelen die Mailchimp treft om jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen en te beschermen tegen datalekken kun je hier vinden.

Google Analytics

Voor het optimaliseren van de website maakt Urbanjurist gebruik van Google Analytics. Hierdoor kan Urbanjurist op basis van de door Google geanalyseerde data zien welke delen van de website goed bezocht worden en welke delen gebruiksvriendelijker gemaakt kunnen worden. Het betreft hierbij geanonimiseerde gegevens zoals gebruikte internetbrowsers, locaties en tijdstippen. In het kader van Google Analytics worden geen IP-adressen of andere niet-geanonimiseerde gegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Als jij jezelf voor de nieuwsbrief hebt aangemeld, worden je gegevens bewaard voor de termijn dat je deze nieuwsbrief ontvangt. Factuurgegevens en andere gegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren worden op basis van geldende wetgeving 7 jaar bewaard.

Rechten

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van (een deel van) je gegevens. Verder kun jij je verzetten tegen het gebruik van je gegevens. Je kunt een verleende toestemming altijd weer intrekken. Indien je jouw gegevens in wenst te zien, kun je om inzage van je gegevens vragen. Tot slot kun je verzoeken je gegevens over te dragen aan een derde partij. Indien je een klacht hebt, wendt je dan eerst tot Urbanjurist. Indien je klacht niet naar tevredenheid opgelost is, kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen kun je middels onderstaande gegevens contact opnemen.

Contactgegevens

Urbanjurist | Prinses Margrietplantsoen 33 | 2595 AM Den Haag

info@urbanjurist.nl | www.urbanjurist.nl | kvk 27327121 | 0621345750