Contract ScanZorg er met een Contract Scan voor dat je door het tekenen van een contract niet voor verrassingen komt te staan.

Je krijgt een contract aangeboden en hebt de volgende vragen:

  • Worden mijn belangen wel voldoende vertegenwoordigd in dit contract?
  • Zijn de risico’s die ik loop met deze samenwerking wel goed afgedekt?
  • Behoud ik wel voldoende controle over mijn eigen bedrijfsactiviteiten?
  • Is dit contract geen belemmering voor eventuele side projects?
  • Zijn de rechten/ideeën die ik op dit moment heb wel voldoende beschermd bij het aangaan van een samenwerking?

Dit is een kleine greep uit de vragen die er kunnen spelen bij het beoordelen van een contract.

Heb jij deze vragen ook? Twijfel niet en vraag gelijk een Contract Scan aan om alle onduidelijkheden weg te nemen.

Na het aanvragen van een contract scan vindt er een telefonische bespreking plaats om te achterhalen wat jouw visie op de samenwerking is, welke voordelen jij uit de samenwerking wilt halen, wat je absoluut niet wilt en op welk niveau jij je nu bevindt ten opzichte van de plek die je wilt bereiken.

Naar aanleiding van dit gesprek vindt de Contract Scan plaats. Je ontvangt een schriftelijke terugkoppeling m.b.t. de risico’s en de wijze waarop je deze risico’s in het contract kunt afdekken. Met deze terugkoppeling heb je een goede basis om verder te onderhandelen met de wederpartij.

Wil je dat Urbanjurist ook de feedback van de wederpartij, naar aanleiding van de onderhandelingen, bekijkt? Urbanjurist kan voor een meerbedrag van € 100,- per ronde de onderhandelingen overnemen.