Aanvraag E-Consult
    Aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag. Eventuele aansprakelijkheid vervalt na een periode van 12 maanden vanaf de datum van betaling.