Contract Scan concept


    De prijs van € 255,- ex btw ziet op maximaal 4 (enkelzijdige) pagina's. Per extra pagina wordt er € 10,- gerekend.
    Aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag. Eventuele aansprakelijkheid vervalt na een periode van 12 maanden vanaf de datum van betaling.